Vierveldentraject

Wat is jouw innerlijke kracht, hoe geef je die gestalte en wat is voor jou de beste manier om te bereiken wat je wilt.

Ons leven weerspiegelt zich kort gezegd in vier velden. de eerste is onze fysieke leefomgeving waartoe ons huis behoort maar ook materie en vorm in het algemeen. De tweede, ons levenskrachtenveld gaat over gewoonten, processen, onze omgang met tijd, ritme en energie. De derde is het zielmatige veld en gaat over vitaliteit, idealen, hobby’s en motieven. Tot slot het ik veld, ons zelfbewustzijn, wat gaat over waarden en zelfverwerkelijking, wie ben ik in deze wereld? De vier velden zijn altijd in beweging en nooit helemaal in balans. Tijdens het traject onderzoeken we hoe deze dynamiek in jouw leven functioneert. Hoe is de kwaliteit van de velden en hoe zijn de verhoudingen. Waar is de balans verstoord en welk veld is de beste ingang om die te herstellen.

Wanneer
Voor alle mogelijke vragen over jezelf, je leven en de keuzes die je daar in maakt. Als je ergens in bent vastgelopen en graag weer in beweging komt. Als je nieuwe doelen wil stellen of op zoek bent naar handvatten om deze te bereiken. Als je baat hebt bij een systematische methode om je weg te bepalen of hervinden.

Hoe werkt het
Dit traject van zes gesprekken ligt in volgorde vast. In het eerste gesprek formuleren we een onderzoeksvraag. In de volgende vier gesprekken wordt steeds één veld bevraagd. In het laatste gesprek verbinden we je onderzoeksvraag met jouw informatie uit de vier veldgesprekken. Er ontvouwt zich hoe jij jouw leven op dit moment vormgeeft en waar je bezieling ligt. Wat jouw innerlijke kracht is, hoe je die gestalte geeft en wat is voor jouw de beste manier om te bereiken wat je wil.

Voorbeeldvragen
In het fysieke veldgesprek:
In het etherisch veldgesprek:
In het astrale veldgesprek:
In het Ik-veldgesprek:


Beschrijf in details je huis en inrichting.
Heb je gewoonten, hoe is je dagritme?
Beschrijf uitvoerig je ideale dag.
Waar in je leven zei je echt ‘Ja’ ?

Rudolf Steiner

Over het vierledig mensbeeld
De vierveldenmethode komt voort uit het vierledig mensbeeld ontwikkelt door Rudolf Steiner, grondlegger van de Antroposofie. Het beschrijft de mens vanuit vier wezensdelen: het fysieke lichaam, het etherlichaam, het astrale lichaam en tot slot het Ik. Deze wezensdelen worden hier velden genoemd.

Iemands biografie gaat samen met een onzichtbare werkelijkheid. In dat gebied vind het karma-onderzoek plaats. De ontwikkeling beweegt tussen de vier velden van het vierledig mensbeeld.

Rudolf Steiner

Voor iedereen die op een bewuste manier aan zijn of haar ontwikkeling wil werken.

%d bloggers liken dit: