Gesprekssessies

Waarom doe ik wat ik doe en niet wat ik zou willen doen? Waar komen mijn reacties vandaan? Wat wil ik met mijn leven? Hoe blijf ik mezelf in relatie met anderen? Waarom maak ik steeds dezelfde fouten? Het zijn zo wat vragen waar mensen die mijn praktijk bezoeken mee worstelen. Er zijn veel manieren om met dit soort levensvraagstukken en processen aan de slag gaan.

Zo werk ik
Je eigen biografie is het onderzoeksveld waarin ik met jou terugkijk om inzicht te krijgen in je worstelingen van vandaag. Welke ervaringen, gedachtepatronen of personen zijn hiermee verbonden? Op welke manier en hoe is dit zo ontstaan? Door achterliggende factoren te verbinden in het vraagstuk van nu, creëer je bewustzijn op het totaalplaatje van de manier hoe jij gewend bent zaken in je leven aan te pakken.
Soms is een geleide meditatie een mooie aanvulling omdat die volgens een geheel andere weg, namelijk die van de beelden, werkzaam is. Ook een energiebehandeling kan een heel heilzame ondersteuning in je transformatieproces zijn. Tijdens deze massage werk ik in op de verschillende energielagen van je lichaam om je lichaamsenergie in balans te brengen waardoor jij jezelf weer als geheel kan ervaren. Aanvullend werk ik met verschillende oefeningen tijdens de sessies of voor thuis.
In mijn voorbereiding maak ik
op verzoek gebruik van astrologische planeetstanden die een relatie hebben met het vraagstuk en bijhorende levensthema’s. Dit kan wanneer daartoe de benodigde gegevens beschikbaar zijn. Een enkele sessie duurt 60 tot 75 minuten.

Voor wie is het
Voor iedereen die op een bewuste manier aan zijn of haar ontwikkeling wil werken. Op een manier waarbij zij het uitgangspunt mogen zijn en dingen op hun eigen wijze mogen aangeven, benaderen en doorwerken. De aanleiding hiervoor kan heel verschillend zijn. In het inleidend stukje heb ik al een paar voorbeelden gegeven. De verschillende mogelijkheden in mijn werkwijze wordt vooral de mensen gewaardeerd voor wie een gesprek alleen onvoldoende is. Of bij wie naast een vorm als geleide meditatie ook het mentale deel aangesproken wil worden. De energiebehandelingen hebben vooral een helende werking in de gebieden waarin op dat moment niets te zeggen valt en alleen ondersteuning en versterking wordt gevraagd. Bijvoorbeeld voor mensen gedurende een innerlijk transformatieproces of vlak na een heftige gebeurtenis of verandering kan een energiebehandeling de herstelfase enorm bespoedigen. De oefeningen welke veelal uit de antroposofie afkomstig zijn worden enthousiast ontvangen door mensen die het fijn vinden om ook thuis op een kreatieve manier met hun proces bezig te zijn