Over Babet Bruns

Babet (1968) groeit op in het oosten van het land in een gezin met twee kinderen. Als kind houd ze van lezen, tekenen en verhaaltjes schrijven. Ze begint met schrijven zodra ze het op school geleerd heeft. Na de middelbare school oriënteert ze zich in verschillende richtingen. Rond haar twintigste gaat ze journalistiek studeren om zich beroepsmatig in het schrijven te scholen. De opleiding kan haar niet voldoende motiveren en hier stopt haar journalistieke ambitie. Rond haar zesentwintigste komt ze in aanraking met de antroposofie. Een geesteswetenschap met stevige wortels in de aardse werkelijkheid, een combinatie waarin ze zich kan herkennen. Ze gaat zich hierin verdiepen en ontwikkelen. In dezelfde periode wordt haar interesse gewekt in natuurgeneeskunde. Babet begint aan een vijfjarige studie tot natuurgeneeskundig therapeut. Tijdens haar opleiding heeft het energetische verhaal achter een ziekte het meest haar aandacht. Voor haar eindonderzoek ontwikkelt ze een behandelmethode voor klachten ten gevolge van hooggevoeligheid. Ze studeert af in 2005 en opent haar eerste praktijk gericht op lichamelijke klachten. Na drie jaar sluit ze deze praktijk noodgedwongen en gaat werken in verschillende banen. Daarnaast is ze acht jaar commissielid van een klachtencommissie voor cliënten uit psychiatrie en verslavingszorg. In 2011 verhuist ze naar Amsterdam en ontwikkelt zich verder in de energetische achtergronden van ziekten en de ontwikkelingsvraagstukken die daarmee samenhangen. In diezelfde tijd pakt ze het schrijven weer op. Vanaf 2015 maakt Babet een begin met het vormgeven van een nieuwe praktijk. Ze kiest ervoor om energetische en biografische aspecten als uitgangspunt te nemen in haar werk in plaats van lichamelijke klachten. Haar functie verandert van natuurgeneeskundig therapeut naar levenslooptherapeut.

In 2016 publiceert Babet haar eerste boek Het verwenste kind, in september 2020 verschijnt hiervan de tweede herziene druk. In 2018 rond ze de module De vierledigheid van de mens af aan het Instituut voor Biografiek, een uit de antroposofie afkomstige werkmethode die ze in haar praktijk integreert. Ze werkt haar nieuwe concept Heelverhalen uit, waarmee ze binnen en buiten de praktijk in opdracht helende verhalen schrijft. In zowel haar werk van levenslooptherapeut als schrijver vormen inzicht, ontwikkeling en heelwording steeds de kern. Voor diverse media schrijft Babet blogs, biografische levensverhalen en heeft ze een gezondheidsrubriek. Haar kwaliteiten komen samen in de gesprekspraktijk en het schrijfbedrijf. Daarmee heeft praktijk Wegwijs in Bewustzijn z’n definitieve vorm.

Drijfveer
Mensen wakker maken op gebieden waar het sluimert zodat het tot beweging leidt. In mijn optiek wordt gezondheid bepaald door de mate waarin je in staat bent te leven vanuit je eigen kracht. Bij alles wat ik op mijn levenspad tegenkwam waren inzicht en bewustzijn belangrijke sleutels waarmee ik met mijzelf in verbinding kon blijven en vertrouwen leerde ontwikkelen om te groeien. Het werd de basis voor mijn werk en het is mijn drijfveer dit op anderen over te dragen. – Babet Bruns.

Wat mensen over Babet zeggen:

- Babet heeft het talent om dwars door alles heen de essentie van een probleem te zien en deze op een begrijpelijke manier te verbinden met de gebeurtenis zoals die aan de oppervlakte leeft.- R.M. oud-docent en collega therapeut

- Als je haar autobiografie hebt gelezen dan weet je dat het begin van haar levenspad heftig was. Voor mij is Babet het voorbeeld van iemand die van haar rugzak vol ervaringen een gereedschapskist vol gereedschap heeft gemaakt. Door hoe zij gebeurtenissen in haar leven tegemoet is getreden en daaruit haalde wat ze nodig had voor haar ontwikkeling merk je dat ze weet wat ze doet en waar ze het over heeft. Ik voel me daardoor in vertrouwde handen. - ex-cliënt


Een weg kan je volgen, maar je kunt ‘m ook gaan”.

Voor iedereen die op een bewuste manier aan zijn of haar ontwikkeling wil werken.

%d bloggers liken dit: