Het verwenste kind

‘Het verwenste kind’ neemt de lezer mee op een haast onmogelijk begaanbare levensweg van een mens die er eigenlijk niet had moeten zijn. Van de biologische moeder niet, die het afstond en daarna van de adoptiemoeder niet die het op alle denkbare manieren afwees vanaf het moment dat duidelijk werd dat het kind over een eigen identiteit beschikte waarop zij geen invloed had. Het bleek een sterk kind wat zich niet liet omvormen tot het meisje wat haar moeder voor ogen had, maar trouw bleef aan haar oorsprong. De moeder maakte het tot haar missie om de levenswil van het kind te breken. Het boek beschrijft hoe de verziekende invloed van moeders missie, die zich door niemand laat weerhouden, zich invreet in alle pogingen liefdevolle relaties op te bouwen en onderhouden in de familie en daarbuiten. In weerwil aan die invloed ten onder te gaan ontwikkelt het kind talloze manieren om hieraan te ontsnappen, door zich onzichtbaar te maken tot de kust echt veilig genoeg is om tevoorschijn te komen. Ze is gezegend met een spirituele aard en een feilloze intuïtie. Zo weet ze op haar weg waar ze zijn moet, bij wie en op welk moment. En ook wanneer het tijd is om verder te trekken. Op haar zeventiende verlaat ze het ouderlijk huis. Vanaf dan verandert haar levensweg in een pad van langzaam zichtbaar durven worden.

Lezersdoelgroep
Dit boek richt zich tot agogische en therapeutische beroepsbeoefenaars, bedrijfsartsen en uiteraard ervaringsdeskundigen en betrokkenen.

Belangrijke levensthema’s in dit boek
Een eerste hoofdthema is de uitwerking van kindermishandeling op geestelijk, emotioneel en lichamelijk niveau in het volwassen leven. Alsmede de gevolgen die dit kan hebben op het leven in een wereld tussen mensen. Reden dat ik dit boek schreef
vanuit drie perspectieven, waarbij de schrijver de ervaring van het jonge meisje afwisselt met de feitelijke terugblik vanuit de volwassenheid. Door deze structuur hoop ik zichtbaar te maken hoe constant aanwezig de mishandelingen van vroeger kunnen doorklinken in het dagelijks leven van het inmiddels volwassen geworden kind.
Een ander belangrijk levensthema uit het boek is adoptie. Hoewel niet het hoofdthema, vormt het wel een belangrijke rode draad. Graag wil ik de vraag zichtbaar maken of een adoptie wel kan slagen vanuit de wetenschap dat adoptie de ultieme test is van onvoorwaardelijke liefde.
Dit boek legt onderlagen van motieven bloot die adoptie kunnen beïnvloeden.
Tot slot laat het boek een
ander perspectief zien van een belangrijk levensthema, namelijk het leven met in het achterhoofd de dood als vluchtroute die iemand noodzakelijkerwijs voor zichzelf creëert in een heel onveilige situatie, ook dat is een vorm van zelfbehoud. Een vorm die in dit geval zelfs de basis werd waaruit een sterke levenswil kon groeien.

” Een ware eyeopener voor hen die met deze mensen leven en werken”

omslag Het verwenste kind

Het verwenste kind, Babet M.Ch. Bruns, 2e druk september 2020.
E 17,95  ISBN 9789089548764. Bestellen doe je op deze site via het contactformulier, en kan ook via uitgeverij Elikser en de meeste (online) boekenwinkels in Nederland en België.