Heelverhalen

Ik schrijf al heelverhalen vanaf dat ik een jong kind ben. Alleen toen wist ik nog niet dat het heelverhalen waren. Het waren schrijfsels die spontaan mijn hoofd binnen dwarrelden. Korte stukjes zonder vorm, maar daar ging het ook niet om. De woorden landden in mijn hoofd en ik volgde een innerlijk soort noodzaak om ze op te schrijven. Ze gingen over mensen en wat ik in hun ogen las. Als ik de mensen kende dan las ik mijn stukje aan ze voor of gaf het mee. Ik was een jaar of acht toen ik hiermee begon. Ik wist niet precies hoe, maar ergens voelde ik dat het iets teweeg bracht. Inmiddels ben ik heel wat schrijfsels verder en me bewust geworden van de betekenis die het voor anderen kan hebben. De schrijfsels uit mijn jeugd zijn getransformeerd tot verhalen, gedichten, soms liedteksten, afscheidsbrieven of een uitvaartrede. Het zijn allemaal vormen van heelverhalen.

Een heelverhaal is een in woorden gevatte verbeelding van wat leeft in de ziel.
Een heelverhaal kan kracht geven, ontroeren en inspireren. Door z’n vorm raakt het op een zachte manier waardoor een moeilijke boodschap gedragen kan worden en je ruimte krijgt voor heling.

Werkwijze

In het eerste kontakt vertel je het doel van je heelverhaal en maken we een afspraak voor een vraaggesprek. Afhankelijk van het type verhaal of omstandigheden is er soms een tweede gesprek. Als het verhaal af is ontvang jij je Heelverhaal in een mooie uitvoering.

Categorieën
Heelverhalen zijn onderverdeeld in vier categorieën, 1. heelverhaal 2. uitvaartrede en liedtekst, 3. biografisch verhaal 4. heelverhaal-kado. Op Praktische informatie staan de tarieven en de leveringstermijn.

Belangrijk om te weten
Een heelverhaal is een vrije vorm die ontstaat. Ik kan dus niet van tevoren afspreken wat de exacte lengte van een verhaal zal zijn, liedteksten uitgezonderd.

Voor jezelf

Inzicht
Heel-je-verhaal is een biografische verhaal dat aan de hand van belangrijke ijkpunten in je leven op een heldere manier patronen zichtbaar maakt waardoor je situaties, keuzes of gebeurtenissen in een nieuw perspectief kunt zien. Je herkent de rode levensdraad die je kan volgen of wendingen kan geven in een nieuwe richting.
Een heelverhaal als je behoefte hebt aan een diepere betekenis van je ervaringen.
Een heelverhaal over een ingrijpende gebeurtenis helpt bij de verwerking en het vinden van woorden om deze ervaring te kunnen delen.


Afsluiten en loslaten
Een brief of gedicht als afscheid van iemand die uit jouw leven gaat of is gegaan, afscheid van een huisdier, een vertrouwde plek of van een tijd. Een heelverhaal is een bevrijdende vorm om losse eindjes af te ronden. Een periode, gebeurtenis of relatie die voorbij is, maar in je gevoel nog niet helemaal.

Als je het overlijden van een dierbare niet kunt verwerken omdat niet alles is gezegd, of er gevoelens spelen die je niet hardop kan delen. Omdat bijvoorbeeld het overlijden onverwacht kwam of een dierbare is vrijwillig uit het leven gegaan. Een heelverhaal kan helpen in het reine te komen met het verlies en de gevoelens ten opzichte van de overledene en de omstandigheden. Soms is het voor mensen die gaan overlijden fijn om alles wat nog op hun hart drukt vorm te geven in een heelverhaal. Vooral bij zaken die ze niet met hun dierbaren kunnen bespreken kan dit gevoel van verlossing en rust geven.

Mensen kunnen – soms een leven lang – rondlopen met gevoelens en vragen aan iemand die buiten bereik is door bijvoorbeeld overlijden of een biologische onbekende ouder, een verbroken contact zonder intentie dit te herstellen, of een niet geboren baby. Een heelverhaal is een krachtig middel om hier vorm aan te geven waardoor je vrede met de situatie krijgt.

Een heelverhaal in de vorm van een mantra, gebed of zomaar een tekstje, kan in moeilijke tijden veel kracht geven. De woorden helpen je herinneren aan alles wat jou sterker maakt. Een voorbeeld hiervan zie je bovenaan deze pagina. Een vierregelig tekstje wat ik in een moeilijke tijd rond mijn dertiende jaar een beetje gedachteloos voorin mijn schoolagenda schreef*. Steeds als mijn oog er op viel voelde ik dat het mij kracht gaf om door te gaan. Ik schreef het ieder jaar daarna in mijn agenda, net zolang tot ik het niet meer nodig had.

*) autobiografie Het verwenste kind, tweede druk, Hoofdstuk 8, pagina 176.


Voor anderen

Afscheid
Van-het-hart is een biografisch verhaal voor als je weet dat je binnenkort sterft en je graag voor je overlijden belangrijke aspecten uit je leven wil laten optekenen voor je nabestaanden of een afscheidsbrief aan iedereen die je achterlaat.

De laatste woorden aan iemands graf zijn een belangrijk onderdeel in het proces van afscheid en loslaten voor zowel de overledene als de nabestaanden. Een uitvaartrede schrijven is eervol en vraagt meer nog dan de andere vormen om een zuivere afstemming op het geheel en zorgvuldig gekozen woorden, dat is de toon waarop ik ze schrijf en hoe de tekst door mensen wordt ervaren.

Een heelverhaal-kado
Een heelverhaal-kado is een gedicht voor iemand die jij een krachtige boodschap wil geven. Je wil graag dat je dierbare zichzelf in dit gedicht herkent, kracht krijgt en inspiratie of richting vind.

Vier voorbeelden van Heelverhalen uit de praktijk.

1. ‘Jou loslaten is mijzelf verliezen‘.

Heelverhaal over de impact van loslaten.

Deze tekst hielp iemand begrijpen waarom het loslaten van een geliefde gepaard ging met zoveel angst.

2. ‘Tweestrijd

Een liedtekst over de adoptiebeleving van
een geadopteerde.

Ik schreef deze liedtekst op verzoek van een probleemjongerenorganisatie voor hun cd project over jeugdproblematiek om bewustzijn te creëren over thema’s waarmee deze jongeren worstelen. Adoptie was één van deze thema’s.

Beatriz Martin Vidal

3. ‘Dissociatie

Heelverhaal voor een cliënt waarmee ze haar verstoorde belevingswereld aan haar naasten uit kon leggen.

Zij had dissociatieve klachten ten gevolge van jeugdtrauma en zocht naar woorden om haar worsteling tussen de dagelijkse realiteit en oude herinneringen aan haar naasten, waaronder haar partner, uit te leggen. Ik schreef deze tekst die niet alleen voor haar confronterend was en daarin zat de heling. Iedereen voelde zich begrepen.

4. ‘In het licht

Kado-heelverhaal, een verjaardagskado
met een wens.

Het Heelverhaal als verjaardagskado van een man aan zijn vriendin. Zij zat in een donkere periode en hij hoopte dat een heelverhaal ertoe bij kon dragen dat zij iets van het licht in zichzelf terug kon vinden. Hieronder fragmenten uit het heelverhaal wat ik voor haar schreef.

Voor iedereen die op een bewuste manier aan zijn of haar ontwikkeling wil werken.

%d bloggers liken dit: