Praktijk

Gesprekssessies
Het doel van de gesprekken is het wakker maken en ontwikkelen van inzicht en bewustzijn op levensgebieden waar je je belemmert of onmachtig voelt. Meestal heeft je huidige dilemma zich eerder voorgedaan in een andere situatie. De ervaring van die eerdere situatie klinkt dan mee in het thema waar je nu mee worstelt. Tijdens de sessies gaan we deze verbindingen onderzoeken en herstellen. Aanvullend op de gesprekken werk ik met geleide meditatie, energiebehandelingen en kreatieve oefeningen. Voor energiebehandelingen kan je ook zo, los van een sessie, afspraken maken mits er geen sprake is van een medische indicatie.

 Trajecten
Een sessie kan ook onderdeel zijn van een traject. Een traject is een themagerichte reeks sessies die volgens een vast stappenplan verloopt. Ik bied drie trajecten aan: het Hooggevoeligheidstraject, het Vierveldentraject en het traject Rechtspraak voor bevrijding.

Voorlichting
Ik geef lezingen en gastcolleges om vanuit mijn visie, ervaring en professie een steentje bij te dragen aan bewustzijnsbevordering op diverse levensgebieden.

Vind de uitgebreide informatie over alle mogelijkheden in de submenu’s.