Over mij

Opleiding, werk en ontwikkeling
Mijn eerste beroepsopleiding was eind jaren tachtig de
opleiding mbo activiteitenbegeleiding. Daarop volgde de deeltijdopleiding journalistiek, ik stopte daarmee na de propedeuse. Tussen 1999 en 2005 studeerde ik aan de academie voor natuurgeneeskunde, een vijfjarig breed georiënteerde opleiding tot natuurgeneeskundig therapeut. Voor mij een snoepwinkel waar je op gedegen wijze werd opgeleid in diverse natuurgeneeskundige principes en methoden als Klassieke massage, astrologie, psychologie, voetreflexzone, energetisch bewustzijn, kruiden, maar ook de regulier medische basiskennis. Na mijn afstuderen in 2005 had ik mijn eerste praktijk tot 2008. Daarnaast was ik lid van een klachtencommissie voor cliënten psychiatrie en verslavingszorg voor een regionale beschermd wonen instelling. In 2015 startte ik mijn tweede praktijk Gesprekspraktijk Wegwijs in Bewustzijn.

Mijn werkwijze verlegde zich steeds meer van een therapeutische rol bij lichamelijke ziekteprocessen naar een ondersteunende bij levensvraagstukken en obstakels in iemands ontwikkelingsweg. In 2015 stopte ik met de klachtencommissie om mij zoveel mogelijk te kunnen richten op de praktijk en het schrijven van mijn eerste boek Het verwenste kind, dit verscheen in juli 2016. Onvermijdelijk vanwege het autobiografisch karakter heeft het verschijnen ervan veel in mijn leven en werk in beweging gezet.

In 2018 rondde ik de module De vierledigheid van de mens af aan het Instituut voor Biografiek, een antroposofische opleiding tot biografisch coach. Het praktijkaanbod is inmiddels uitgebreid als ook de bereikbaarheid doordat ik nu op meerdere locaties over praktijkruimte kan beschikken. Zo, mettertijd kreeg de praktijk via allerlei soms onverwachte wegen langzaam maar zeker de vorm waarin ik mijn werk het best tot uiting kan brengen en sta ik nu rond mijn 49e levensjaar precies waar ik mij het meest krachtig voel. Naast de praktijk schrijf ik boeken en artikelen over persoonlijke ontwikkeling voor diverse media.

Visie
De basis van mijn werk wordt gevormd door mijn visie dat er alleen sprake kan zijn van een gezond welzijn wanneer je alles wat je in het leven onderneemt in volledige overeenstemming met jezelf kan brengen. Vrij van verlangen of verwachtingen van anderen. Langdurige aanpassing aan iets wat niet werkelijk bij jou past leidt op den duur tot gezondheidsklachten. De mate van gezondheid en de mate waarin iemand in staat is te leven vanuit zijn eigen kracht is onlosmakelijk met elkaar verbonden.

                                   “ Een weg kan je volgen, maar je kunt ‘m ook gaan ”.

Babet M. Ch. Bruns, voorjaar 2018